Home

vaandelcropWelkom op de website van het Volkenrechtelijk Dispuut “Prof. mr. B.M. Telders”.

Het Volkenrechtelijk Dispuut “Prof. mr. B.M. Telders”, verbonden aan de juridische faculteit van de Universiteit Leiden, is op 12 februari 1947 opgericht ter nagedachtenis aan hoogleraar Volkenrecht, professor meester Benjamin Marius Telders, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in een Duits concentratiekamp is omgekomen.

Het is een echt vakdispuut, met als doel om door gezamenlijke inspanning kennis en inzicht te vergaren omtrent de vakken die behoren tot het studiepakket internationaal publiekrecht: Volkenrecht, Recht der Internationale Organisaties, inbegrepen Europees Recht, en Leer der Internationale Betrekkingen.

Daartoe organiseert het Dispuut lezingen in huiselijke sfeer en activiteiten waarbij reeds in de praktijk werkende leden sterk betrokken zijn, zoals de jaarlijkse Dies met mini-moot court in februari en de Buitendag in juni.

 

Telders Symposium en Lustrum 2 april 2022

Op 6 april 2020 was het 75 jaar geleden dat Prof. mr. B.M. Telders is overleden tijdens zijn gevangenschap in concentratiekamp Bergen-Belsen. Het idee om dit moment aan te grijpen voor een bijzondere herdenking van professor Telders is op spontane wijze ontstaan op de Buitendag van het Dispuut in 2018. Professor Kees Schuyt gaf, in aanwezigheid van familieleden van professor Telders, toen een boeiende lezing met een duidelijke conclusie: “Geen Cleveringa zonder Telders”. Deze bijzondere lezing gaf de aanzet tot het organiseren van een uitgebreid symposium, geheel gewijd aan het leven en werk van professor Telders. 

Tot onze grote teleurstelling moest het Telders Symposium echter driemaal uitgesteld worden naar aanleiding van de coronaviruspandemie. Een bijeenkomst met grote groepen was daardoor lange tijd niet mogelijk en wij wilden graag het symposium in de oorspronkelijke opzet laten plaatsvinden.

Nu het einde van de coronaviruspandemie daarentegen langzamerhand in zicht komt, is besloten het Telders Symposium op 2 april 2022 alsnog in het Groot Auditorium van het Academiegebouw van de Universiteit Leiden te laten plaatsvinden. Na afloop van het Symposium zal er tevens voor Teldersleden een Lustrumdiner plaatsvinden om het 75-jarig bestaan van het Volkenrechtelijk Dispuut “prof. mr B.M. Telders” groots te vieren.

Mocht u vragen hebben over het Symposium of het Lustrum dan beantwoorden wij die graag. Daarvoor kunt u een e-mail sturen naar telders@law.leidenuniv.nl