Home

vaandelcropWelkom op de website van het Volkenrechtelijk Dispuut “Prof. mr. B.M. Telders”.

Het Volkenrechtelijk Dispuut “Prof. mr. B.M. Telders”, verbonden aan de juridische faculteit van de Universiteit Leiden, is op 12 februari 1947 opgericht ter nagedachtenis aan hoogleraar Volkenrecht, professor meester Benjamin Marius Telders, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in een Duits concentratiekamp is omgekomen.

Het is een echt vakdispuut, met als doel om door gezamenlijke inspanning kennis en inzicht te vergaren omtrent de vakken die behoren tot het studiepakket internationaal publiekrecht: Volkenrecht, Recht der Internationale Organisaties, inbegrepen Europees Recht, en Leer der Internationale Betrekkingen.

Daartoe organiseert het Dispuut lezingen in huiselijke sfeer en activiteiten waarbij reeds in de praktijk werkende leden sterk betrokken zijn, zoals de jaarlijkse Dies met mini-moot court in februari en de Buitendag in juni.

 

Telders Symposium 23 januari uitgesteld

Op 6 april jongstleden was het 75 jaar geleden dat Prof. mr. B.M. Telders is overleden tijdens zijn gevangenschap in concentratiekamp Bergen-Belsen. Het idee om dit moment aan te grijpen voor een bijzondere herdenking van professor Telders is op spontane wijze ontstaan op de Buitendag van het Dispuut in 2018. Professor Kees Schuyt gaf, in aanwezigheid van familieleden van professor Telders, toen een boeiende lezing met een duidelijke conclusie: “Geen Cleveringa zonder Telders”. Deze bijzondere lezing gaf de aanzet tot het organiseren van een uitgebreid symposium, geheel gewijd aan het leven en werk van professor Telders. 

Tot onze grote teleurstelling moeten wij echter aankondigen dat het uitgestelde Telders Symposium, dat op zaterdag 23 januari 2021 zou plaatsvinden, vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus opnieuw moet worden uitgesteld. Een bijeenkomst met grote groepen in het Groot Auditorium is in januari nog niet mogelijk en wij willen graag het symposium, als het kan, in de oorspronkelijke opzet laten plaatsvinden.

Zodra duidelijk is wanneer het wederom mogelijk wordt om grote bijeenkomsten te houden, zal met alle betrokkenen gezocht worden naar een nieuwe datum om het Symposium op dezelfde wijze doorgang te laten vinden.

Mocht u vragen hebben over het Symposium dan beantwoorden wij die graag. Daarvoor kunt u een e-mail sturen naar telders@law.leidenuniv.nl