Home

vaandelcropWelkom op de website van het Volkenrechtelijk Dispuut “Prof. mr. B.M. Telders”.

Het Volkenrechtelijk Dispuut “Prof. mr. B.M. Telders”, verbonden aan de juridische faculteit van de Universiteit Leiden, is op 12 februari 1947 opgericht ter nagedachtenis aan hoogleraar Volkenrecht, professor meester Benjamin Marius Telders, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in een Duits concentratiekamp is omgekomen.

Het is een echt vakdispuut, met als doel om door gezamenlijke inspanning kennis en inzicht te vergaren omtrent de vakken die behoren tot het studiepakket internationaal publiekrecht: Volkenrecht, Recht der Internationale Organisaties, inbegrepen Europees Recht, en Leer der Internationale Betrekkingen.

Daartoe organiseert het Dispuut lezingen in huiselijke sfeer en activiteiten waarbij reeds in de praktijk werkende leden sterk betrokken zijn, zoals de jaarlijkse Dies met mini-moot court in februari en de Buitendag in juni.