Home

vaandelcropWelkom op de website van het Volkenrechtelijk Dispuut “Prof. mr. B.M. Telders”.

Het Volkenrechtelijk Dispuut “Prof. mr. B.M. Telders”, verbonden aan de juridische faculteit van de Universiteit Leiden, is op 12 februari 1947 opgericht ter nagedachtenis aan hoogleraar Volkenrecht, professor meester Benjamin Marius Telders, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in een Duits concentratiekamp is omgekomen.

Het is een echt vakdispuut, met als doel om door gezamenlijke inspanning kennis en inzicht te vergaren omtrent de vakken die behoren tot het studiepakket internationaal publiekrecht: Volkenrecht, Recht der Internationale Organisaties, inbegrepen Europees Recht, en Leer der Internationale Betrekkingen.

Daartoe organiseert het Dispuut lezingen in huiselijke sfeer en activiteiten waarbij reeds in de praktijk werkende leden sterk betrokken zijn, zoals de jaarlijkse Dies met mini-moot court in februari en de Buitendag in juni.

Telders Symposium

Zaterdag 23 januari 2021 zal het Telders Symposium worden georganiseerd in het Groot Auditorium van het Academiegebouw.

Op 6 april jongstleden was het 75 jaar geleden dat Prof. mr. B.M. Telders is overleden tijdens zijn gevangenschap in concentratiekamp Bergen-Belsen. Het idee om dit moment aan te grijpen voor een bijzondere herdenking van professor Telders is op spontane wijze ontstaan op de Buitendag van het Dispuut in 2018. Professor Kees Schuyt gaf, in aanwezigheid van familieleden van professor Telders, toen een boeiende lezing met een duidelijke conclusie: “Geen Cleveringa zonder Telders”. Deze bijzondere lezing gaf de aanzet tot het organiseren van een uitgebreid symposium, geheel gewijd aan het leven en werk van professor Telders.

Het dagprogramma zal onder andere bestaan uit de vertoning van een clip over professor Telders en verschillende hoogleraren en sprekers zullen uitgebreid aandacht schenken aan het leven en werk van professor Telders. Bovendien zal er ook een boek over Telders worden gepresenteerd.

Na het symposium zal er voor leden van het Telders Dispuut een diner op een bijzondere locatie worden georganiseerd.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: telders@law.leidenuniv.nl