Home

vaandelcropWelkom op de website van het Volkenrechtelijk Dispuut “Professor mr B.M. Telders”.

Het Volkenrechtelijk Dispuut “Professor mr B.M. Telders”, verbonden aan de juridische faculteit van de Universiteit Leiden, is op 12 februari 1947 opgericht ter nagedachtenis aan hoogleraar Volkenrecht, professor meester Benjamin Marius Telders, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in een Duits concentratiekamp is omgekomen.

Het is een echt vakdispuut, met als doel om door gezamelijke inspanning kennis en inzicht te vergaren omtrent de vakken die behoren tot het studiepakket internationaal publiekrecht: Volkenrecht, Recht der Internationale Organisaties, inbegrepen Europees Recht, en Leer der Internationale Betrekkingen.

Daartoe organiseert het Dispuut lezingen, binnen- en buitenlandse reizen en allerlei andere evenementen, zoals de jaarlijke dies met mini-moot court en de buitendag.

Advertenties