10 februari 2018 – Dies

Komende maand is het 71 jaar geleden dat Volkenrechtelijk Dispuut “Prof. mr. B.M. Telders” werd opgericht. Op zaterdag 10 februari 2018 wordt deze dies gevierd. Deze dag zal, wegens het recentelijke overlijden van onze erevoorzitter professor Kalshoven, in het teken staan van het humanitair oorlogsrecht.

De Dies zal traditioneel zijn ingericht: eerst is er een ontvangst en een lunch. Vervolgens zal een lezing zal worden gegeven door dhr. Heinsch, universitair hoofddocent internationaal publiekrecht in Leiden. Dhr. Heinsch heeft met prof. Kalshoven samengewerkt en hij zal zijn lezing in het teken stellen van het humanitair oorlogsrecht.

Na de lezing is het woord aan de aspiranten. Voor de befaamde mini mootcourt hebben we gekozen om een oude casus van prof. Kalshoven te gebruiken. Daarna zullen we een algemene ledenvergadering houden, gevolgd door een borrel. Na de borrel zullen we gezamenlijk dineren.

Voor verdere informatie wat betreft de locatie en de kosten verwijs ik u naar de informatiebrief die is verstuurd naar de leden met de lidmaatschapskleuren “wit” en “blauw”. Ook kunt u hierover meer informatie vinden op het Facebookevenement in de Telders groep.
Graag vragen we u om u voor de Dies aan te melden via dit formulier.

 

 

 

 

De Telders-Dies zal plaatsvinden op zaterdag 10 februari 2018. In een aparte nieuwsbrief zal hierover meer informatie worden verstrekt. Wij hopen dat u deze datum vast vrij kunt houden in uw agenda!

Advertenties