31 mei 2018 – Huiskamerlezing Gelijn Molier

De Nederlandse militaire bijdrage aan de gewapende coalitie tegen ISIS: oprekking van het internationaal recht gelegitimeerd door de nieuwe ‘wereldwanorde’?

Op donderdag 31 mei 2018 verwelkomen we u graag bij de huiskamerlezing die zal worden gegeven door Gelijn Molier.

Onderwerp van de lezing vormt de Nederlandse statenpraktijk met betrekking tot de bijdrage van Nederland aan de internationale gewapende strijd tegen ISIS in Irak en Syrië. Die statenpraktijk komt tot uiting in het feit dat Nederland vanaf oktober 2014 deelnam aan luchtbombardementen gericht tegen ISIS in Irak en vanaf januari 2016 ook een bijdrage leverde aan het bombarderen van stellingen van ISIS in Syrië.

De vraag of die gewapende acties ook in overeenstemming waren met het internationaal recht is in een aantal debatten tussen regering en parlement uitvoerig aan bod gekomen. Daarbij heeft de regering in de loop van een kleine anderhalf jaar drie verschillende standpunten ingenomen.

De reden dat er uiteindelijk toch een volkenrechtelijk mandaat werd ‘gevonden’ lijkt dan ook veel meer te maken te hebben met de huidige ‘wereldwanorde’ waarin falende staten en non-statelijke actoren aan de orde van de dag zijn. Naast de juridische analyse, komt de vraag aan de orde of deze oprekking van het internationaal recht een probleem is en in het verlengde daarvan wat nog de betekenis van het internationaal recht is inzake vraagstukken van oorlog en vrede.

De locatie en aanvangstijd zijn terug te lezen in de nieuwsbrief en in het evenement in de “Telders Dispuut”-facebookgroep. Leden met de lidmaatschapskleur “wit” ontvangen deze nieuwsbrief.

Advertenties