29 november 2018 – Lezing over de klimaatzaak ‘Urgenda’

Op donderdag 29 november verwelkomen wij u graag bij de lezing over de klimaatzaak ‘Urgenda’.
De sprekers voor deze lezing zijn professor mr. Marc Loth en Dr. Ingrid Leijten.
In de lezing zal worden stilgestaan bij de juridische aansprakelijkheid van de Staat voor klimaatverandering en de toepassing van internationaalrechtelijke normen door de Nederlandse rechter. Na de lezing zal er gelegenheid zijn voor discussie.

In een aanvullende nieuwsbrief zullen de plaats en tijd nog volgen.