16 februari 2019 – Dies

Komende maand is het 72 jaar geleden dat Volkenrechtelijk Dispuut “Prof. mr. B.M. Telders” werd opgericht. Op zaterdag 16 februari zullen wij gezamenlijk de Dies vieren.

Om 12.00 uur zal de dag aanvangen met een lunch. Vervolgens zal Prof. dr. Cedric Ryngaert, hoogleraar internationaal recht en programmaleider van de master Public International Law, voor ons een lezing verzorgen. Het onderwerp van de lezing zal zijn: “Amerikaanse extraterritoriale sancties en Europese blokkeringswetgeving: Europese ondernemingen tussen hamer en aambeeld”.
Na de lezing volgt de Mini Moot Court, dit jaar in een thema aansluitend bij de lezing, waarbij de aspirant-leden hun uiterste best zullen doen om de strenge rechters te overtuigen van hun gelijk.
Hierna zal de algemene ledenvergadering plaatsvinden, waarna, zoals gebruikelijk is, tijd wordt gemaakt voor de borrel, voor we aan het diner zullen beginnen.

Ik verwijs u graag naar de uitnodiging die u per mail heeft ontvangen voor verdere informatie en om u voor deze dag aan te melden.