8 april 2019 – Herdenking Telders

Op maandag 8 april vindt de jaarlijkse herdenking van prof. mr. Benjamin Marius Telders plaats. Tijdens deze herdenking zal dit jaar, toelevend naar het Telderssymposium in 2020, in het bijzonder worden stilgestaan bij de lessen die huidige generaties uit Telders’ gedachtegoed en levensfilosofie kunnen trekken. Daarbij zal worden ingegaan op de rol die de huidige leden van het Dispuut hierin vervullen. Na een korte toedracht van onze praeses zullen wij gezamenlijk over het Rapenburg naar het voormalige huis van professor Telders lopen om daar een krans te leggen.