Lidmaatschap

Om lid te worden van het Dispuut dient iedereen aan bepaalde opdrachten te voldoen, met uitzondering van een enkeling die het lidmaatschap wegens vergevorderde leeftijd krijgt aangeboden.  Jaarlijks is er zowel een inhoudelijke kennismakingsactiviteit (de openingsactiviteit) als een kennismakings-borrel, alwaar de mogelijkheid bestaat kennis te maken met de huidige Teldersleden. Na de kennismakingsborrel wordt de aspirant al dan niet uitgenodigd om te komen hospiteren.

Jaarlijks zijn er twee hospitantenavonden in oktober/november. Op de hospitantenavonden houdt elke hospitant ten overstaan van een “strenge doch rechtvaardige” beoordelingscommissie een korte voordracht over internationaal publiekrechtelijk onderwerp. Daarnaast schrijft elke hospitant een verslag over de voordracht van een collega-hospitant. Bij gunstige beoordeling op beide punten (al dan niet na herkansing) volgt de uitslag.

65elustrum

65e Lustrumviering (2012)